1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 4. | +36 (1) 328 0911

Webshop

Híres gyógyszerészek

Kabay János

1896-1936

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kabay

 

My short life was very meaningful. I'm the father of morphine production. I founded the alkaloida chemical factory, which is still in operation. I developed an industrial method for morphine extraction. I extracted the active ingredient from the green poppy plant. I patented this method in 1925. I revolutionized morphine production and exported narcotic painkillers. Too bad the prescription has become a must. I'm running to the pharmacy now for a wound disinfectant, because my favorite singer is about to hit the main stage.

Rövid életutam nagyon tartalmas volt. A hazai morfingyártás atya vagyok. Én alapítottam az alkaloida vegyészeti gyárat, mely jelenleg is működik. A morfinnyerés ipari módszerét dolgoztam ki. A zöld máknövényből vontam ki a hatóanyagot. Ezt a módszert 1925-ben szabadalmaztattam. Forradalmasítottam a morfingyártást és exportáltam a kábító fájdalomcsillapítókat. Kár, hogy recept köteles lett. Most futok a patikába sebfertőtlenítőért, mert a nagyszínpadon mindjárt kezd a kedvenc énekesem.

 

Szentgyörgyi Albert

1893-1986

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent-Gy

I am a hungarian biochemist who won the nobel prize in physiology and medicine in 1937. I am credited with first isolating vitamin c and discovering the components and reactions of the citric acid cycle. Vitamin c is one of our most important vitamins. I have to keep taking it daily, so now i ask for a box from my favorite pharmacist.

Magyar orvos és biokémikus vagyok. Orvosi nobel díjat kaptam 1937-ben, mert a világon először én izoláltam a c vitamint és felfedeztem a citrát-ciklus biokémiai mechanizmusát. A c-vitamin az egyik legfontosabb vitaminunk. Napi beviteléről folyamatosan kell gondoskodni, ezért most kérek egy dobozzal a kedvenc patikusomtól.

 

Harsányi János

1920-2000

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hars

I have been awarded the nobel prize in economics for game theory with my pharmacy background. I traveled the world. I was born in hungary, but i lived in australia and the usa. I consider myself to be a very broad-minded person because i also do a phd in philosophy.

Gyógyszerészi múltammal közgazdasági nobel díjat kaptam a játékelméletért. Bejártam a világot. Magyarországon születtem, de éltem ausztráliában, usa-ban. Igazi széles látókörű embernek tartom magam, mert filozófiából is doktoráltam.

 

Örkény István

1912-1979

https://hu.wikipedia.org/wiki/

Mrs. Doctor Varsányi undertakes to exterminate rodents with her own homemade bacon. Jenő Janász gets shot while composing a song so we’ll never learn what rhyme he would have made for the word “snowflake”.… Many of us know the heroes of the one-minute stories, who are fallible but loveable persons with character, however, few of us know that the short pieces of writing that István Örkény put down on paper could not be published at that time.

He wrote his first one-minute stories in 1958, while in literary exile. Although he played no major part in the revolution, it was he who came up with the motto “we lied by night, we lied by day …” that was used by the free Hungarian Radio, therefore he was condemned to silence. He was just happy to get a job as a factory hand. And where? At the Budapest site of today’s Egis Pharmaceuticals PLC. (at that time under the name United Pharmaceutical and Food Preparations Company (EGYT), where he was employed as “technical administrator III” upon instruction by György Aczél. He worked there between 1958 and 1963.

Since he was a chemical engineer and a pharmacist by profession and had “good writing skills”, they asked him to write product guides, for example, for Frenolon (which has been withdrawn since then) and for numerous other medicines that are still available. He also wrote the first factory introduction that was issued in four languages and with coloured photos. His direct colleague, Dr. László Kósa, wrote a book entitled “István in a pharmaceutical company” about the years that Örkény spent at Egis.

Besides the official texts, he also kept writing his own pieces during the years of exile, though without the slightest hope of getting them published in Hungary. When talking about these times, he said later that he could not expect any easement on the silence for quite a while, so he only wrote to his own taste and liking. This is how he looks back in his One-minute biography: “what (…) I was able to create - a couple of novels of various lengths, five or six volumes of short stories and two plays - I created more or less in secret, and I did so in the precious few hours I was able to wrench from the inexorable march of history. Perhaps, this is why I have always striven for economy and precision, looking for the essence, often in haste, startled by every ringing of the doorbell…”.

At the same time, this period got into the history of Hungarian literature as the time when Örkény hit upon his artistic line. He wrote: „A formula (…) means transposing a natural phenomenon into literature – in the most concise way. There’s no room for any unnecessary punctuation mark…”. No wonder that the brief and clear-cut wording of the genius writer resulted in nothing else but a brand new, express literary genre.

Örkény was a witty and easy-going talker, a well-educated and loveable man who quickly found a common tune with those he could talk to openly and sincerely. Among most of his colleagues he evoked sympathy with his deeds in 1956; they showed solidarity with him. He perceived this and perhaps this is why he looked back with joy on his years at the pharmaceutical factory.

And also, with respect. This is what he wrote in a brochure issued for the 50th anniversary of the foundation of our company: “When we talk about a pharmaceutical company, we feel that this word chimes more solemnly than any other factory.” - And it is true. A pharmaceutical company directly serves mankind. (…) Each working hour, work process and idea springing from the employees’ brain serves people’s health directly. What is produced in a pharmaceutical factory is a matter of life and death for mankind.”

 

Doktor Varsányiné – aki hozott szalonnával egérirtást vállal. Janász Jenő, akit dalszerzés közben ér találat, és sosem derül ki, milyen rímet képzelt volna el a „hópehely” szóra…Sokunk ismerősei ők, az Egyperces novellák esendő, ugyanakkor karakteres, szerethető hősei, ám azt már kevesebben tudják, hogy Örkény Istvánnak akkoriban, amikor papírra vetette ezeket a rövid kis írásokat, éppen nem jelenhettek meg művei.  

1958-ben írta az első egyperces novelláit, ebben az irodalmi száműzetésben. Ugyan a forradalomban érdemi szerepet nem játszott, ám az ő nevéhez fűződik a szabad Magyar Rádió mottója – „hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal…” –, ezért szilenciumra kárhoztatták. Örült, hogy gyári munkásként el tudott helyezkedni. Hogy hol? A mai Egis Gyógyszergyár Zrt. budapesti telephelyén (akkori nevén az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban (EGYT)), ahová Aczél György utasítására vették fel „műszaki ügyintéző III.” besorolásban. 1958 és 1963 között dolgozott ott.

Vegyészmérnöki és gyógyszerész végzettségére, valamint „jó íráskészségére” hivatkozva számos, még most is kapható gyógyszerről írattak vele termékismertetőket. Ő készítette az első színes, fényképes, négy nyelven megjelenő gyárismertető szöveget is. Az író itt töltött éveiről közvetlen kollégája, Dr. Kósa László gyógyszerész könyvet is írt Pisti a gyógyszergyárban címmel.

A „hivatalból készített” szövegek mellett a száműzetés éveiben is rendszeresen, fegyelmezetten alkotott, ám ezúttal a hazai megjelenés legcsekélyebb reménye nélkül. A magyar irodalomtörténetbe ugyanakkor ez az időszak Örkény művészi magára találásának periódusaként került be.

Örkény ötvenhatos ténykedése munkatársai körében jellemzően szimpátiát ébresztett, szolidárisak voltak vele. Ő érezte ezt, talán ezért is emlékszik vissza szeretettel életének gyógyszergyári éveire.

És tisztelettel is. „Egy gyógyszergyárról beszélve, valamilyen ünnepélyesebb csengését érezzük ennek a szónak, mint hogyha bármilyen más gyárról esik szó – írta. – Nem is alaptalanul. Egy gyógyszergyár közvetlenül az emberiség szolgálatában áll. (…) Itt minden munkaóra, minden munkamenet és gondolat, mely az agyakból kipattan, közvetlenül és áttétel nélkül az emberek egészségének szolgálatában áll. Ami egy gyógyszergyárban készül, élet-halál kérdése az emberiségnek.”

 

Csontváry Kosztka Tivadar

1853-1919

https://hu.wikipedia.org/wiki/Csontv_Kosztka_Tivadar

I was a pharmacist running a pharmacy. Once uppon a time i started painting on the blank side of a prescription… now my paintings worth millions of euros. One of favourit is the „lonley cedar” on the window right side.

Patikusként kezdtem az életem, de a festészet mindig jobban érdekelt, amit a patikáben egy vénycédula hátán kezdtem el. Az egyik kedvenc képem a magányos cédrus. Ismeritek ti is?

 

Richter Gedeon

1872-1944

https://hu.wikipedia.org/wiki/Richter_Gedeon

I am a hungarian pharmacist, founder of gedeon richter plc and a pioneer of the modern hungarian pharmaceutical industry. My first major success with a kind of aspirin called kalmopyrin, and the disinfectant hydrogen peroxide in tablets called hyperol, which were patented in 1912 and went on to play an important role in the world war i. Before the war, i already had 24 pharmaceutical patents. Now i want to buy the antihistamine i make.

A richter gedeon zrt. Alapítója vagyok, magyar gyógyszerész. Én találtam fel a kalmopyrint, ami a mai aszpirin testvére. A hyperolt is mi gyártottuk először,  ami rengeteg fertőzés terjedését akadályozta meg az 1. Világháborúban. A világháború előtt 24 szabadalmam volt. Most pedig az általam gyártott antihisztamint szeretnék vásárolni, hogy megnézzem az utódok jól dolgoznak -e.

 

Thinagl Szerafin

1880-1956

thinagl-szerafin-erdelyi-evei.pdf

nok-az-egyetemen.pdf

I was the first hungarian pharmacist woman. Despite all the difficulties, i graduated with honors in 1903. My husband and i ran our pharmacy. After me, many beautiful women chose this profession. I also ask the pharmacist for a sunblock so i don't get burned before concerts.

Én voltam az első magyar gyógyszerésznő. Minden nehézség ellenére kitüntetéssel diplomáztam 1903-ban. A férjemmel közösen vezettük a saját patikánkat. Utánam még nagyon sok szép nő választotta ezt a hivatást. Kérek is egy naptejet a gyógyszerésztől, nehogy leégjek a koncertek előtt.

 

Rozsnyay Mátyás

1833-1895

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rozsnyay_M

Thanks to my creativity, i made a groundbreaking discovery. I created a tasteless antipyretic that many children and parents were grateful for. My name is called a memorial competition that is held every year by pharmacists. Now i'm here with you and ask for a box of painkiller and antipyretic from a colleague.

A kreativitásomnak köszönhetően korszakalkotó felfedezést tettem. Létrehoztam az íztelen lázcsillapítót, amiért sok gyermek és szülő hálás volt. Nevemről emlékversenyt neveztek el, melyet minden évben megrendeznek a patikusok körében. Most itt vagyok veletek és kérek egy doboz fájdalom és lázcsillapítót a kollégától.

 

Dr. Nikolics Károly  

1918-2000


https://hu.wikipedia.org/wiki/Nikolics_K

I am the pharmacist that every pharmacist respects and loves. I elevated my profession as a pharmacist to a high level. For me, the most important thing was always the patient. I have shown pharmacists of the future that the love of the profession and the service of the patient are the cornerstones of our profession. My scientific work and professional value creation are exemplary. My hometown is the home of the volt festival, but now i thought i'd come to the island of freedom.

Én vagyok az a gyógyszerész, akit minden patikus tisztel és szeret. Gyógyszerészi hivatásomat magas szintre emeltem. Számomra a legfontosabb mindig a beteg volt. A jövő gyógyszerészeinek megmutattam, hogy a szakma szeretete, a beteg szolgálata hivatásunk alapkövei. Tudományos munkásságom, szakmai értékteremtésem példaértékű. Szülővárosom ad otthont a volt fesztiválnak, de most úgy gondoltam eljövök a szabadság szigetére is.

 

Clauder Ottó

1907-1985

https://hu.wikipedia.org/wiki/Claader_Ott

I had always served the science and the education as a pharmacist. The organic chemistry was my main professional interest. Our collegual cooperation with mr. Richter was based on this as well. I was the leader of the hungarian society for pharmaceutical sciences organizing professional postgradual courses.

Do you think it is possible to get throat disinfectant tablets here? 

Gyógyszerészi hivatásomat a tudomány és az oktatás szolgálatába állítottam. A szerves kémia mindig közel állt hozzám, a richter kollégaúr gyárában is ezt kamatoztattam. 1972-1975 között a magyar gyógyszerészeti társaság elnöke voltam. Én indítottam el a szakgyógyszerész képzést. Vajon torokfertőtlenítő tabletta kapható a patikában?

 

Than Károly

1834-1908

https://hu.wikipedia.org/wiki/Than_K

Despite my youth, i participated in the hungarian war of independence of 1848-49. After that, i became a pharmacist. I graduated from the university in vienna. Then i became a professor at the university of pest, where i founded the institute of chemistry. I am honored for my school-building work to this day. I have dedicated my life to the prosperity of public education, public arts and scientific work in hungary.

Fiatalkorom ellenére részt vettem az 1848-49-es szabadságharcban. Ezt követően lettem gyógyszerész. Az egyetemet bécsben végeztem. Majd a pesti egyetemen lettem professzor, ahol megalapítottam a kémiai intézetet. Iskolateremtő munkásságomért a mai napig tisztelnek. Életemet a közoktatás, közművelődés és a tudományos munkásság hazai felvirágoztatásának szenteltem.

 

Vállalatunk története

1910 - Két vegyész, Wolf Emil és Kereszty György megalapítja a Chinoin jogelődjét, az Alka vegyészeti gyára

Az 1910-ben német mintára létrehozott Chinoint a magyar szintetikus gyógyszergyártás bölcsőjének tekintik, mivel nemcsak a növényi és állati eredetű anyagok feldolgozásával, hanem korszerű kémiai szintézisek segítségével állította elő a gyógyszer-hatóanyagokat már a kezdetektől fogva. A Chinoin számos olyan fejlesztést tett, amely óriási jelentőséggel bírt a gyógyszerészet történetében. Ilyen volt az 1913. és 1916. között kifejlesztett görcsoldó hatású Novatropin, hazánk legrégebbi, napjainkban is forgalomban lévő hatóanyaga.

 

1928 - Az inzulin gyártási technológiájának kidolgozása

A Chinoinban Földi Zoltán vezetésével több éves kutatómunkával sikerült kidolgozni egy technológiát az inzulin sertéshasnyálmirigyből történő előállítására, amellyel nagy hatékonyságú és tisztasági fokú inzulint állítottak elő. Az inzulin üzemi méretű gyártása a világon másodikként a Chinoinban valósult meg.

1932 - Szent-Györgyi Albert által felfedezett C-vitamin üzemi előállítása a világon elsőként

1932-ben kidolgozták – a későbbi Nobel-díjas Szent-Györgyi Alberttel közösen – a világon először a C-vitamin előállítását érett paprikából, melyet szabadalommal is védtek. Így a Chinoinban valósult meg először a világon a C-vitamin üzemi előállítása.

1939 - Az antibakteriális Ultraseptyl előállítása

1939-ben áttörő sikert ért el a Chinoin az antibakteriális Ultraseptyl előállításával, melyet Dr. Wolf Emil, Dr. Földi Zoltán, Gerecs Árpád és Kőnig Rezső dolgozott ki. A vizsgálatok során az Ultraseptyl bizonyult a leghatásosabb és a legkevesebb mellékhatással rendelkező készítménynek. Ezek után a II. világháborúban a harcoló felek között nagyon elterjedt a készítmény. A németeken és a szövetségeseken kívül az Ultraseptyl eljutott a semleges Törökországon keresztül az angol hadseregbe, az USA-ba, sőt a Szovjetunióba is. 1945-ben orosz katonák is az ismert gyógyszert keresték a gyárban.

1951 - A penicillin üzemi előállítása Magyarországon először

1951 II. félévében megindult Magyarországon az első üzemi penicillingyártás. Ez a munka több szabadalmi bejelentést eredményezett, és Dr. Földi Zoltánt 1952-ben, míg Kőnig Rezsőt 1955-ben Kossuth-díjjal tüntették ki többek között a penicillinnel kapcsolatos tevékenységükért.

1965 - A No-Spa kifejlesztése

Az 1960-as években az eredeti gyógyszerek felfedezésének aranykora volt. Ebben az időben 10 év alatt nyolc eredeti szabadalommal védett gyógyszerkészítménye született a Chinoinnak. Ekkor vezették be az egyik legnagyobb gyógyszerexportot jelentő gyógyszert, a No-Spa-t, mely napjainkban is változatlanul sikerkészítménye a vállalatnak.

1987 - Új telephely létrehozása Csanyikvölgyben

A Miskolc melletti Csanyikvölgyben történik a folyékony alapanyagú gyógyszerek, többek között az ampullás injekciók és előre töltött fecskendők gyártása.

1991 - A Sanofi 40%-os tulajdoni hányadot szerez a Chinoinban

A Chinoin menedzsmentje már 1988-89-ben felismerte, hogy a külföldi befektető képessé teheti a vállalatot a piaci turbulenciák túlélésére és megteremtheti azt a szilárd alapot, ami a továbbfejlődéshez szükséges. A Sanofi 1991-ben a privatizáció során tulajdonrészt szerzett a Chinoinban, amely akkor a legnagyobb hagyományokkal rendelkező magyar gyógyszeripari vállalat volt.

2002 - A Logisztikai Központ a nagytétényi Harbor Parkba költözik

Az elkészült gyógyszerek a vállalat nagytétényi központjába kerülnek, amely a vállalatcsoport egyik legfontosabb elosztóhelye.

2004 - Megalakul a sanofi-aventis

A Sanofi-Synthélabo 2004 augusztusában vásárolta fel az Aventis-t, amellyel létrejött a sanofi-aventis vállalatcsoport, Magyarországon és Európában piacvezető szerepet betöltve.

2009 - A Sanofi csoport tagja a generikus készítményeket gyártó Zentiva

2009-ben a hazai vállalatcsoporthoz csatlakozott a generikus termékeket forgalmazó Zentiva és az oltóanyagokat forgalmazó Sanofi Pasteur.

2011 - A világ egyik vezető biotechnológiával foglalkozó gyógyszervállalata, a Genzyme is csatlakozik a Sanofi csoporthoz

A Genzyme a világ egyik vezető biotechnológiával foglalkozó gyógyszervállalata, mely a Sanofi csoporthoz 2011-ben csatlakozott. Az orvostudomány területén számos áttörést elérő vállalat az innovációs tevékenységét a ritka betegségek területére fókuszálja, ahol még kielégítetlen egészségügyi igények merülnek fel.

2013 - A Sanofi a Magyar Kormány Stratégiai partnere

2013-ban a Sanofi stratégiai megállapodást kötött a Magyar Kormánnyal. A Sanofi számára azért fontos ez a megállapodás, mert a vállalat stabil, kiszámítható üzleti környezetet kíván elérni a gyógyszeripar számára, továbbá szeretné megerősíteni a hatóságokkal folyó párbeszédet, amely képes a vállalat hosszú távú és tartós magyarországi jelenlétét támogatni.

Frissítve: 2017. október 13.


© Mikszáth Gyógyszertár 2024